1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Als gecontracteerde tandprothetische praktijk heb ik contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor u als patiënt betekent dit dat, indien mogelijk, uw nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd kan worden.

De volledige prothese wordt voor 75% uit de basisverzekering vergoed. Dit betekent dat 75% van de kosten van de volledige nieuwe prothese direct door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, mits u in aanmerking komt voor de vergoeding. De overige 25% van de kosten komen voor eigen rekening (min eventuele vergoeding uit uw aanvullende verzekering).

Voor een prothese op implantaten geldt een wettelijke eigen bijdrage van 8% voor een bovenprothese en 10% voor een onderprothese. Bij een volledige onder- en bovenprothese op implantaten geldt een eigen bijdrage van 18%.

Voor het vervaardigen van een prothese op implantaten geldt de voorwaarde dat de zorgverzekeraar een machtiging (toestemming) moet hebben afgegeven voor de behandeling aanvangt.

Reparaties aan de volledige prothese worden voor 90% uit de basisverzekering vergoed. Denk hierbij aan het repareren van scheurtjes of breuken, het vervangen/vastzetten van elementen en het rebasen van de prothese. De overige 10% dient u zelf te betalen.

Het vervaardigen en repareren van een partiële/frame prothese is niet opgenomen in de basisverzekering. Deze kan (deels) worden vergoed uit een aanvullende verzekering.
Let op: op alle bovenstaande werkstukken is het eigen risico van toepassing. Het eigen risico bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 385,– per jaar.

Copyright © 2024 Tandprothetische Praktijk Theil. Alle rechten voorbehouden. Webdesign by InterEmotion